معرفی کتاب

مصاحبه

در میان دو زمان

شهلا شفیق نویسنده و پژوهشگر علوم اجتماعی چند دهه را در تبعیدی ناخواسته گذرانده است. از سویی داستان‌نویس است و از سوی دیگر جستارهایی پژوهشی

ادامه »

مقاله

راز بازگشت در مقاومت است

حمید نوذری یکی از چهره‌ها‌یی است که از دهه‌ها پیش درگیر مسئلهٔ «تبعید» بوده‌ است. اساساً او را با مسئلهٔ تبعید و سروسامان دادن به

مهر میهن هرگز از دل‌ بیرون نمی‌رود

دولت‌آبادی، حسین. قلعهٔ گالپاها، لندن: نشر مهری، ۲۰۲۰، ۵۰۰ صفحه. رمان قلعهٔ گالپاها، تازه‌ترین اثر حسین دولت‌آبادی، نویسندهٔ ایرانی ساکن فرانسه، را همان‌قدر می‌توان رمان

تبعید؛ ضامن دولت‌شهر

درآمد در این نوشته، خلاصهٔ سخن ما این است که تبعید تلاشی است برای مختل کردن یا بازسازی ماهیت مطلقاً سیاسی انسان. در وجه اول،

راندگان و ماندگان

کانت و بحران تبعید «شور کانت برای اندیشهٔ عقلی [در] همان فلسفهٔ او [جلوه‌گر] است، که از طریق آن به مشارکت خود در جنبش تاریخی

پژوهش‌های تبعید

همهٔ فرهنگ‌ها ظرف زمانی و مکانی مشخصی دارند. فرهنگ تبعید در [این] تقاطع و در میان دیگر فرهنگ‌ها قرار دارد. به لحاظ فیزیکی، خارج از

قرار بر سر گور کافکا

ک گروه واتس‌اپی داریم، ما بچه‌های ورودی سال ۷۲ رشتهٔ تئاتر در دانشکدهٔ هنر و معماری تهران. در مصاحبه‌ای گفته بودم من به عنوان یک

بخش آزاد