درباره ما

5/5
5/5

شهریور فصلنامه‌ای نظری – سیاسی است که می‌کوشد نگاهی تحلیلی به مسایل ایران داشته باشد. شهریور رسانه هیچ جریان سیاسی نیست و مستقل عمل می‌کند.

بنیانگذار شهریور و حامی مالی: سعید بشیرتاش
مدیر: امیررضا امیربختیار
سردبیر: بابک مینا

ایمیل تماس: info {at} sharivar {dot} org

شیوه‌نامه شهریور

۱. تمام مقالات حتماً باید در فایل ورد فرستاده شوند.
۲. هر سخنی که درون گیومه  قرار می‌گیرد، هر آماری که ارائه می‌شود و هر ادعای کلانی که مطرح است، به منبع نیاز دارد.
۳. تمام ارجاعات باید به صورت پی‌نوشت (در پایان متن) نوشته شوند به صورتی که شرح داده می‌شود:
       الف.  درون متن شمارهٔ ارجاع را در کمانک می‌گذاریم و در پایان متن، مرجع را بعد از همان شماره می‌نویسیم.
       
ب. ترتیب رایج‌تر نوشتن منابع که بیشتر درخور مقالات دانشگاهی است، به این شکل است: (نام خانوادگی، سال انتشار، شماره صفحه).

       پ. در بخش منابع، مشخصات کامل کتاب‌شناختی می‌آید و به نوشتهٔ درون کمانک بسنده نمی‌شود. مثال: یونسی، ابراهیم. هنر داستان‌نویسی، تهران: نگاه، ۱۳۶۹
       
ت. در صورتی که اثر ترجمه شده است، نام مترجم هم لازم است.
       
ث. در صورتی که به وبگاه ارجاع می‌شود، لینک و تاریخ مشاهدهٔ متن باید ذکر شود. چون ممکن است، پس از مدتی، مطلب مورد اشاره را حذف یا کم و زیاد کنند.
       
ج. در صورتی که به مقاله‌ای در نشریه ارجاع داده می‌شود، مشخصات کامل مقاله لازم است: نام و نام خانوادگی مؤلف یا مؤلفان، نام نشریه، مترجم، شمارهٔ انتشار، تاریخ، شمارهٔ صفحات.
۴. حداقل حجم مقالات ۲۰۰۰ کلمه و حداکثر ۶۰۰۰ کلمه است.