آخرین شماره

روسیه

شماره هفتم. پاییز1401 همراهان این شماره:  گلینه عطایی، فرنگیس بیات، محمدمهدی مصباح، حسین شیرمحمدی باباشیخ‌علی، احمد وخشیته، احسان دانشور، خورشید خاتمی، آلکسی دروبینین.  

مصاحبه

مقاله

تاریخ روابط افغانستان و روسیه

درآمد افغانستان همواره از جایگاه قابل‌توجهی در سیاست خارجی و دکترین‌های امنیت ملی روسیه برخوردار بوده است. با اینکه افغانستان امروزه جزو کشورهای همسایهٔ روسیه

روسیه و بحران انرژی در اروپا

تشدید وضعیت جنگی اوکراین تأثیرات عمیقی بر پایداری جریان انرژی، سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، امنیت غذایی و رشد اقتصادی گذاشته است و جمیع این رخدادها یک تهدید