آخرین شماره

فدرالیسم

شماره ششم. بهار 1401 همراهان این شماره: م ابراهیمی، میلاد آقایی، بابک امیرخسروی، سعید بشیرتاش، محسن بنایی، تیرداد بنکدار، فرزین رحیمی زنور، سام متینی، بهنام

مصاحبه

بحث فدرالیسم برای ایران موضوعیت ندارد

گفت‌وگو با ناصر کرمی، اقلیم‌شناس و کارشناس محیط زیست جناب دکتر کرمی، شما خود خوزستانی هستید، اهل منطقه‌ای هستید که هم از منابع زیرزمینی قابل توجه برخوردار است و هم در حاشیهٔ ایران از اقوام

مقاله

ابهام‌زدایی از فدرالیسم

مقدمه یکی از علت‌های مصیبت بزرگی که در سال ۵۷ بر سر مردم ایران آمد این بود که بسیاری از شخصیت‌ها و جریانات سیاسی، بدون

فدرالیسم در کشورهای متکثر

فرزین رحیمی زنوز دانش‌آموختهٔ دکترای علوم سیاسی این مقاله چکیدهٔ پژوهش دکتر فرزین رحیمی زنوز است که از سال ۱۳۸۵ آغاز و در سال ۱۳۹۴

سود و زیان تمرکززدایی اداری در ایران

مقدمه: مقولهٔ تمرکززدایی اداری در چارچوب کشورهای دارای دولت بسیط یا تک‌بافت[۱] است که مبنا و موضوعیت پیدا می‌کند. به این معنا که دولت-کشورهای بسیط

فدرالیسم و پرسمان حاکمیت

فدرالیسم یک عبارت شناخته‌شدهٔ سیاسی است که جست‌وجوی کوتاهی در اینترنت یا واژه‌نامه دربارهٔ این عبارت، پاسخ‌های بسیار درستی را به دست می‌دهد. اگرچه می‌توان

امپراتوری سلجوقیان از دیدگاهی دیگر

همه عالم تن است و ایران دل– نیست گوینده زین قیاس خجلچون که ایران دل زمین باشد– دل ز تن به بود یقین باشد (نظامی گنجوی، شاعر نامدار دورهٔ سلجوقی، از منظومهٔ هفت پیکر) بخش نخست