دسته: شماره ۸، روشنفکری ایرانی، از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

شماره هشتم، بهار ۱۴۰۲
روشنفکری ایرانی، از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی
همراهان این شماره: سعید بشیرتاش، پرویز دستمالچی، البرز زاهدی، مصطفی محمد دوست، ستوده گلستانی، سام متینی، شهریار پارسا

کمان کج و تیر کج و آسمان کج و هدف وارونه بود:‌ نگاهی به رابطۀ انقلاب اکتبر و فضای روشن‌فکری ایران

چکیده: برخلاف کسانی که خود انقلاب اکتبر را نقطۀ عطفی در پیچش‌ جریان اصلی گفتمانی ایران می‌شمرند، نویسندۀ این مقاله…